For at øvelsene skal foregå mest mulig effektivt - og dirigenten kunne fokusere på det musikalske, er vi avhengige av å ha 1 - 2 foreldre til stede. For de minste barna er det også en trygghet at det er flere voksne til stede.

Det er satt opp en foreldrevakt i uken for aspirantkorpset - og to for junior- og hovedkorps. Vaktene er satt opp etter barnets fornavn (se vedlegg). 

 

Instruks for foreldrevaktene på Grefsen skole:

Kom i god tid (15 minutter) før øvelsen. Henvend deg eventuelt hos tilsynsvakta ved skolen for å få låst opp øvingslokalene (Musikkrommet (Aspirantkorps) og Kultursalen (Junior- og hovedkorps). Styrerepresentanten har som regel også nøkkel.

 

Presenter deg for dirigenten som ukens vakt. Spør om hva han/hun trenger hjelp til. Typiske oppgaver vil være

  • Hjelpe musikantene med å sette fram stoler, rydde til side pulter. Aspiranter/musikkrom: pultene settes inn til veggen, og stolene plasseres i 2 - 3 rader
  • Hent notestativ i lagerrom / kasser, fordel og ev hjelpe musikantene med å sette dem opp
  • Bistå musikantene med å sette fram trommer, pauker, m.m. fra korpsets lagerrom / kasser. Hør med dirigenten hva som trengs.
  • Kopiere noter(dette skjer på korpsloftet i 2.etg i "Det hvite huset"). 
  • Skjære opp frukt til musikantene (se nedenfor)
  • Hjelpe til med å få barna på plass etter pausen

Det er opp til dirigenten om vakta skal være tilstede under øvelsen.

Når det nærmer seg pause skal vakta skjære opp frukt (kjøpes inn av styrerepresentant) til barna. Skjærefjøl, kniv og brett er i lagerrommet ved musikkrommet - og i korpsets kasser i kultursalen..

 

Pass på at musikantene rydder ved øvelsens slutt. 

Klasserom/kultursal skal forlates i den stand de var ved ankomst. Se til at det ikke ligger igjen rusk og rask, og at pulter og annet utstyr settes på plass (unntak for utstyr som skal brukes i neste økt (typisk vil ikke JK rydde siden HK har neste økt).  Musikantene har selv ansvar for å rydde, men de minste kan trenge litt bistand 

 

Hvis noe er ødelagt / mangler, meld fra til Styret og/eller til tilsynsvakta!

Rydd bort og vask fruktfat og kniver, m. m. Sistemann tar med søppel og kaster dette i egnet container.

 

I marsjsesongen blir foreldrevaktene med korpset ut i gatene. De hjelper til med biltrafikken, og hjelper musikantene der de har behov. Husk refleksvest!(ligger i kasse under scenen)