Grefsen Skolekorps

Grefsen Skolekorps i Oslo ble opprettet i 1928. Korpset har idag ca. 80 medlemmer, som fordeler seg i vårt aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps.
Søk
Driftes av Styreportalen AS