Faste aktiviteter i Grefsen skolekorps

En del aktiviteter gjentar seg fra år til år. Noen av disse er gjengitt nedenfor. Nærmere informasjon om aktivitetene blir sendt ut via Gnist/ e-post når det nærmer seg. På enkelte aktiviteter blir det også sendt ut påmelding. De fleste aktivitetene regnes imidlertid som "obligatoriske", der fravær må meldes til dirigent eller ansvarlig styrerepresentant.
HØST
1. tirsdag etter skolestart
Oppstart Junior- og Hovedkorps
2. uka etter skolestart
Oppstart Aspiranter
August
Oppstartsseminar Junior- og Hovedkorps
September
Loppemarked Foreldre og korpsmusikanter jobber sammen for å lage Oslos hyggeligste loppemarked; fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag.
Oktober/ November
Seminar Intensiv øving til høstkonserten. Hoved- og evt. juniorkorps
Oktober/November
Høstkonsert Høstens hovedkorps for alle tre korps, med foreldre
Desember, siste øvingsdag
Julekonsert Alle tre korps, med foreldre
VÅR
1. tirsdag etter skolestart
Oppstart Alle tre korps
Januar/ februar
Seminar m/ overnatting
Junior- og hovedkorps
MarsÅrsmøte
MarsDistriktsmesterskap
Junior- og hovedkorps
Før 17. mai
Marsjseminar
16.mai
Korpset marsjerer og  spiller i nærområdet, sammen  med lokale barnehager og 1. og 2. klasse på Grefsen skole
Alle tre korps
Musikantene må be om fri fra skolen.
17.mai
Tog i sentrum og borgertog på Grefsen Alle tre korps
MaiRekrutteringskonsert Grefsen og Disen skoler Hovedkorps
JuniKretsstevne Alle tre korps
Juni, siste øvingsdag
Sommerkonsert m/ utdeling av stjerner og medaljer Alle tre korps m/ foreldre
Juni
Evt. tur

Konfirmasjonsspilling

Det er tradisjon at korpset stiller opp i full uniform og spiller i medlemmenes konfirmasjoner. Sted og tidspunkt avtales med foreldrene.

NMF sommerkurs

NMF arrangerer hver sommer kurs for korpsmusikanter. Kursene er på ulike nivå; og både med og uten overnatting. Kursene er en morsom sammenkomst som gir ny inspirasjon, gode opplevelser, nye venner og mye sosial sommeraktivitet.

Grefsen skolekorps sponser deler av medlemsavgiften til sommerkursene.
Søk
Driftes av Styreportalen AS